wrapper

آخرین مطالب در یک نگاه

توسط فرآیند نورد سرد، عملیات حرارتی و پوسته برداری ایجاد می شود ودر ادامه یک عملیات نورد سبک با استفاده از غلتک هایی پولیش کننده منجر به ایجاد سطحی صاف با درخشش خاکستری می شود. این سطح امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد در واقع یک مرحله پایه ای برای ایجاد سایر سطوح پولیش شده است.

این ورق ها بصورت تک پلیشه و دو پلیشه در آلیاژهای ۳۰۴ ،۳۱۶ ،۳۲۱ ، ۳۱۰ ، ۳۰۹، و بگیر(۴۲۰ -۴۳۰ و…) عرضه می شوند. ضخامت این نوع ورق ها بسیار متنوع بوده وامکان لیست کردن آنها وجود ندارد زیرا این ورق ها از چند صدم میلیمتر (ورقهای لاتون) تا چند سانتیمتر متنوع می باشند.

 

صنایع شیمیائی ، نفت و پتروشیمی ، صنایع غذائی وبسته بندی، صنایع چوب و کاغذ ، سیمان ،تولید اسید چرب ،صنعت رنگرزی و… از جمله زمینه های مصرف ورق های استیل می باشند.

محتوای بیشتر در این بخش: « استیل براق استیل خشدار »